Klimatsmart Byggande utvecklare hållbarhets utbildning åt Woody Bygghandel

Den skräddarsydda utbildningen kommer att erbjudas Woodys kunder och syftar till att lyfta hantverkares miljökunskap för att bättre möta konsumenternas kraftigt ökande miljöintresse. På så sätt hoppas vi inspirera mindre byggföretag att utveckla sina egna miljödrivan lösningar för att nå nya konkurrensfördelar. Kursen är praktiskt inriktad och täcker områden som konkreta materialval, byggandets miljöbelastning och byggfysik/byggteknik.