Byggfabriken anlitar Klimatsmart Byggande för miljöbedömning av hållbara färger

Byggfabriken har den svenska agenturen för Auro, en tysk färgtillverkar med stark hållbarhetsprofil. Klimatsmart Byggande kommer att hjälpa Byggfabriken med miljöbedömningar av färgerna så att företaget tydligare ska kunna kommunicera miljöfördelarna hos sina färger på den svenska marknaden.