Anders Ejlertsson, Klimatsmart Byggande, talar på EPD/Basta seminarium

Vid ett samarrangemng mellan IVL, HBSyd och Malmö Cleantech talar Anders Ejlertsson från Klimatsmart Byggande om:

”Byggbranschens drivkrafter för miljöbedömning – användarperspektiv på EPD och Basta”

Se hela programmet här