Anders Ejlertsson, Klimatsmart Byggande, ordförande i Hållbart Byggande i Syd

Anders Ejlertsson blev vid fredagens årsmöte utsedd till ordförande i HBSyd. Samtidigt röstades många nya ansikten in i styrelsen som numera rymmer allt från framgångsrika spetsföretag med ekologiska produkter, ekologiska arkitekter, ekologiska byggföretag såväl som större konventionella byggbolag. Alla förenade i en önskan att sprida ekologiska lösningar till fler. Föreningen har också lyckats sjösätta en rad arbetsgrupper och kommer systematiskt att arbeta fram en ny strategi för föreningen.

Läs mer på föreningen hemsida här