Anders Ejlertsson, Klimatsmart Byggande, moderator då branschen talar miljöbedömning

Den 3 Juni bjuder HBSyd och Malmö Cleantech in till en diskussion om miljöbedömning av byggmaterial. Två examensarbetare från LTH visar att 76% av alla undersökta byggmaterial i sex olika materialklasser är miljöbedömda med bra resultat i någon av de tre rådande Svenska verktygen för miljöbedömning. Totalt undersöktes över 400 material och 66% av dessa hade både bra miljöprestanda och var dessutom prisneutrala. Detta ger frågor som: Har trenden giftfritt byggande blåst över för att bli  standard? Eller ställer vi för låga krav? Eller varför ställer inte fler krav när det är så enkelt? Kom och delta i en viktig diskussion!

Läs programmet här