Klimatsmart Byggande Arrangerar Woody Bygghandels Miljödagar

Woody Bygghandel har sedan nio år tillbaks årligen samlat kedjan för att driva miljöfrågorna inom företaget. Årets tre miljödagar syftar till att ytterligare lyfta kedjans kunskapsnivå och motivation att möta helt nya utmaningar och förutsättningar. Klimatsmart Byggande arrangerar de tre dagarna och Anders Ejlertsson är moderator.

Läs hela programmet här