Klimtsmart Byggande projekteringsledare och byggprojektledare vid renovering

Anders Ejlertsson kommer att vara projekteringsledare och byggprojektledare för en 7 Msek renovering i Lund. Projekteringen startar under november, handlingarna går ut i början av februari och anbuden skall vara inne i början av mars. Entreprenaden planeras starta i början av sommaren 2017.