Klimatsmart Byggandes Blogginlägg: Stora effekter till låg kostnad genom att förstå miljöbelastningen från byggmaterial

En stor del av en byggnads konkreta miljö- och hälsopåverkan kommer från byggmaterialen. Med en global ekonomi som saknar koppling till konkreta naturresurser så är det inte märkligt att tänka sig att vi lever med en inlärd frånvaro av förmågor att verkligen fokusera på miljö- och hälso aspekter. Med vad är du miljö- och hälsa aspekter vad gäller byggmaterial? Läs Anders Ejlertssons blogginlägg på tidningen Byggindustrin!

Läs inlägget här
eller en pdf här