Klimatsmart Byggande undervisar på LTH

Under LTH kurs, hållbart byggande, kommer Anders Ejlertsson under hösten att föreläsa med titeln:

”Hållbara byggmaterial och de svenska miljödatabaserna Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Basta”

Läs mer på kursens hemsida här