Klimatsmart Byggandes Blogginlägg: Klimatpåverkan från Byggmaterial

En av samhällets stora utmaningar är att minska koldioxidutsläppen. Vid husbyggande står byggmaterialen för en stor andel. Läs Anders Ejlertssons blogginlägg på tidningen Byggindustrin!

Läs inlägget här
eller en pdf här