Klimatsmart Byggande talar på konferensen och mässan ’Smarta städer’

Konferensen och mässan Smarta städer är en ny scen för hållbart byggande i Sverige. Anders Ejlertsson kommer att hålla två föredrag om hållbara byggmaterial under evenemanget:

Hållbara byggmaterial, vad är det? Onsdag 22/11, 15.00-15.30

Vi pratar om att det behövs 700000 bostäder på ca 10 år. Omräknat i byggmaterial innebär detta 24 miljoner m3 betong och kring 60 miljoner m2 invändiga yta. Att detta är sunda och robusta byggmaterial är avgörande för att vi inte bara skall producera volym, utan också kvalitet. Men vad är då ett hållbart byggmaterial och är ett byggmaterial hållbart bara för att det finns i Sunda Hus, Byggvarubedömningen eller Basta? Det skall vi prata om på detta seminariet. Läs mer

 

Lera i modern inomhusmiljö! Torsdag 23/11, 13.00-13.30

Invändigt applicerad lera erbjuda stora fördelar för vår inomhusmiljö och ger en känsla av harmoni och välbehag. Inga farliga kemikalier, inga tillsatser, lågt co2 innehåll, resurseffektivt, fuktbuffrande, energilagrande, luftrenande och estetiskt tilltalande. Det går att hålla på rätt länge när det gäller lera…. I Tyskland finns sedan länge standardiserade lerprodukter och appliceringssystem som möjliggör ett storskaligt utnyttjande i konventionella byggprojekt. Kort och gott är lera ett modernt byggmaterial som erbjuder väldigt många fördelar i ett modernt byggande. Läs mer