Klimatsmart Byggande undervisar på MAH

Under senhösten kommer Anders Ejlertsson att gästföreläsa på Malmö Högskola för byggstudenterna om hållbara byggmaterial.